Czego szukasz?

Mieszkanie na prokonsumencki kredyt

data publikacji: 2017-07-27
« wróć

22 lipca 2017 roku weszła w życie Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nowe przepisy mają zwiększyć transparentność ofert i wzmocnić pozycję konsumentów.

Ustawa odnosi się do banków, pośredników i agentów. Narzuca rozwiązania w reklamie kredytu hipotecznego, obowiązki informacyjne przed jego udzieleniem i w już zawartej umowie. Opisuje szczegółowo kwestie zawierania i wykonywana umów o kredyt hipoteczny. Niesie za sobą wiele prokonsumenckich zmian.

Oto najważniejsze z nich:

- kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie przez bank lub SKOK;

- konsument uzyska kredyt tylko w tej walucie, w której zarabia lub posiada w niej większość środków finansowych;

– przed zawarciem umowy kredytodawca, pośrednik czy agent musi przedstawić klientowi formularz informacyjny, który będzie zawierał między innymi informacje o: całkowitej kwocie kredytu, zasadach spłaty, stopie oprocentowania i zasadach jej zmiany. Warunki zawarte w formularzu będą obowiązywać przez 14 dni.;

- kredytodawcy, pośrednicy i agenci  muszą przedstawić klientowi co najmniej trzy oferty umów o kredyty hipoteczne;

- instytucje finansowe będą miały 21 dni na wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej ws. kredytu, przy czym odmowa powinna zostać uzasadniona;

-  ustawa zakazuje sprzedaży wiązanej, a więc bank nie będzie mógł zmusić klienta do zakupu „dodatków” – np. kart kredytowych (wyjątek stanowi bezpłatny rachunek do spłaty lub zabezpieczenia zobowiązania);

- pośrednik lub agent jest zobowiązany do poinformowania klienta czy ma on do czynienia z tzw. powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego (czyli działającym na rzecz jednego lub kilku kredytodawców), czy świadczy także usługi doradztwa, a przede wszystkim o tym, jakie otrzymuje wynagrodzenie w związku z zawartymi umowami kredytu;

- po otrzymaniu decyzji kredytowej klient ma 14 dni na podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego;

- konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;

- klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat (po 3 latach od zawarcia umowy kredytowej);

-  gdy konsument nie będzie w stanie spłacić zobowiązań, kredytodawca powinien zapewnić możliwość restrukturyzacji zadłużenia – zaoferować czasowe zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat lub wydłużenie okresu kredytowania;

- oferty kredytów hipotecznych mogą przedstawiać tylko ci pośrednicy i agenci, którzy są wpisani do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.